Dayanıklılık Raporu

Binaların depreme dayanıklılığı ile ilgili risk analizi sistemi uzun yıllardır kanunlarımız arasında yer alıyor olsa da, yönetmeliğin uygulamaya konulması 2000’li yılların ortasını bulmuş, günümüzde ise dayanıklılık raporu kentsel dönüşüm nedeniyle yoğun biçimde başvurulan bir belge haline gelmiştir. Kentsel dönüşüm öncesinde Hastaneler, Eğitim Kurumları, bazı üretim tesisleri ve kamuya açık tüm diğer binaların işletmeye açılabilmesi için mülki idarece talep edilmekte olan belge, hala bu vasfını korumakla birlikte, binasını kentsel dönüşüme sokmak isteyen herkesin alması zorunlu olan bir kanuni evraktır. Dayanıklılık raporu herhangi bir firma tarafından verilemez. Devlet kuruluşları da artık bu belgeyi özel kurumlardan alındıkları için vermemektedir. Rapor, bu alanda yetkilendirilmiş yapı denetim şirketleri tarafından özel ekipler nezdinde hazırlanmakta ve ciddi esaslara dayandırılmaktadır. Dayanıklılık raporu alabilen binaların, pek çok mühendislik esasa da uygun olduğu tespit edileceğinden bu belge kamu otoritesi nazarında büyük öneme sahip niteliktedir.

Deprem Raporu Nasıl Alınır?

Halk arasında deprem raporu olarak da bilinen dayanıklılık raporu, yetkili yapı denetim şirketlerine başvurarak alınabilir. Bina veya site yönetimi, bina veya daire sahiplerinden herhangi birisi veya kiracılar, dayanıklılık raporu almak üzere başvuru yapabilirler. Bu rapor daire özelinde değil, yapının bütününe verilen bir belgedir. Raporun alınabilmesi için binaya ait projelere ihtiyaç olacak, eğer projeler mevcut değilse, röleve çizimi yapılması gerekecektir.

Dayanıklılık Raporu Nasıl Hazırlanır?

Deprem dayanıklılık raporu, yapının her koşula dayanıklılığının tespit edildiği bir test sürecini kapsar. Mimari ve mühendislik projelere göre yapılan denetimlerde binanın kullanım amacına uygun biçimde işgal edilip edilmediği öncelikle tespit edilir. Bu kapsamda, yapının kolon, kiriş, perde gibi bileşenlerinin kontrolü yapılır. Yapının belli noktalarından alınan numuneler, yetkili laboratuvarlarda analiz edilir ve basınç testleri ile dayanıklılıkları ölçülür. Analiz ve test süreci, bilgisayar simülasyonu ile tamamlanarak, yapıya ait analiz rapor haline getirilir.

Yetkili firmalarca gerçekleştirilen testler neticesinde sağlanan dayanıklılık raporu, kamu nazarında geçerlidir ve yapınızı güvenle kullanabileceğiniz veya kentsel dönüşüme sokmanız gerektiğine dair teknik kanaati belirtir. Özellikle özel öğretim kurumu, yurt ve hastane gibi işletmelerin açılabilmesi için birinci öncelik niteliğindeki dayanıklılık raporu, kentsel dönüşüm için de zorunlu evraktır.