Dış Cephe Boya Uygulama Fiyatları

Dış cephe boya uygulamaları, sadece estetik açıdan değil, yapıların güvenliği, sağlamlığı ve içinde yaşayan insanların sağlığı için de çok önemlidir. Yapının türüne ve bulunduğu konuma uygun seçilmeyen dış cephe boyaları, kısa zaman içerisinde yapının dış yüzeyini koruma görevini yitirecek ve içine yaşayan insanlar için de büyük bir konfor problemi oluşturmaya başlayacaktır. Bu nedenle, boyanın doğru seçimi son derece önemlidir.

Boyanın kendisi kadar önemli olan bir diğer faktör de elbette boya uygulamasıdır. Türü farketmeksizin bir yapı için ne kadar kaliteli bir boya seçilmiş olursa olsun, boyadan önce gerekli hazırlıklar yapılmazsa, boya uygulaması doğru bir şekilde gerçekleştirilmezse veya boyama tamamlandıktan sonraki adımlara dikkat edilmezse, kısa zaman içerisinde sorunlar baş göstermeye başlayacaktır. Bu nedenle, dış cephe boya seçimini yaparken boya uygulamaları için de doğru ekipman ve kaliteli işçilik seçimine dikkat edilmelidir.

Dış cephe boya uygulama fiyatları da en az boyaların kendisi kadar değişkendir. Çünkü boya yapılacak yüzeylerin mevcut durumu, yüzey alanının büyüklüğü, gerekli boya uygulama aletleri vs gibi konular dış cephe boya uygulama fiyatları ‘na doğrudan etki eden parametrelerdir. Bazu yüzeylere boya yapmak çok kolay olurken, bazı yüzeyler boya uygulamasından önce birtakım işlemlerden geçmek zorundadır. Bunun yanı sıra, yine yapının bulunduğu konumun hava şartları eğer dış cephe boyasına çok hızlı zarar verecek karakteristiğe sahipse boya uygulamalarının türü ve boya miktarında değişiklikler olacaktır. Bu da toplam dış cephe boya uygulama fiyatları ‘nı değiştirecektir.

Dış cephe boya uygulaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

  • Hava durumu: Boya yapılacağı zaman dış ortam havasının belirli aralıklarda olması; ne çok soğuk ne de çok sıcak olmasına dikkat edilmelidir. Aşırı sıcak veya soğuk ya da nem oranının yüksek olduğu zamanlarda boya yapılmamalıdır.
  • Yüzeylerin hazırlanması: Dış cephe boya uygulama fiyatları ‘na etki eden en önemli faktörlerden biri de budur. Özellikle eskimiş yapıların dış cephesine boya yapılacaksa, öncesinde uzun bir temizlik işlemi yapılmalıdır. Kabarmış, sıvası dökülmüş, çatlamış veya kırılmış yüzeyler tamir edildikten sonra boya işlemine geçilmelidir. Akabinde, yüzeylerde herhangi bir toz, kir, yağ vb gibi maddelerin kalmadığından emin olunmalıdır.
  • Boya hazırlığı: Daha önce bahsettiğimiz kriterler göz önüne alınarak seçilen dış cephe boyasının hazırlığında en önemli faktör tabii su miktarıdır. Boya üreticisi firmanın önerileri doğrultusunda boya miktarının %10 – 15’i kadar su ilavesi yapılmalı ve bu suyun da tuzlu veya kireçli olmamasına özen gösterilmelidir.
  • Boya aletleri: Dış cephe boya uygulama fiyatları ‘nda boya yapılacak aletler de doğrudan etkili olmaktadır. Çünkü bazı yüzeylere boya yapmak çok hızlı ve kolay olurken bazı yüzeyler için farklı boya aletlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
  • Boyanın uygulanması: Dış cephe boya uygulama fiyatları ‘nın belirlenmesinde bu aşama çok önemlidir. Çünkü boyanan kaç kat yapılacağı, boya yapılacak alanın büyüklüğü, öncesinde astar boyasının kullanılıp kullanılmayacağı, her kat arasında ne kadar süre bekleneceği gibi konular fiyatlara da doğrudan etki etmektedir.
  • Dış cephe boya uygulama fiyatları hakkında net bir bilgi vermek zor olsa da şöyle bir genelleme yapabiliriz: Kullanılacak dış cephe boyanın da türüne bağlı olarak her metrekare için ortalama 25 – 30 TL gibi bir fiyat belirlenmektedir. Bu bağlamda, boyanın cinsi ve markası uygulama fiyatlarının ortaya çıkmasında etkilidir. Bu noktada, kullanılacak boya siz kendiniz belirleyebilir ve sadece dış cephe boya uygulama fiyatları hakkında araştırma yapabilirsiniz. Öte yandan, boyanın da fiyatın içine dahil olduğu uygulama fiyatları biraz daha farklı oalcaktır.