İnşaat ve Yalıtım

Yalıtım, yapı inşa unsurları içerisinde bir uygulama olsa da, ne yazık ki ilk akla gelen uygulamalardan değildir. Oysa, yapıların dış cephelerinin inşaat esnasında yalıtılmasının total maliyet üzerinde büyük etkileri olmamaktadır. Zira, yapının duvarına hiç bir uygulama yapılmadan, mantolama yapılabilmesi mümkündür. Zaten dekoratif uygulamaları barındırıyor olması sebebi ile ısı yalıtımı özelliklerini en iyi şekilde ortaya koyacak bir yapının inşası, ilk andan mümkün olabilmektedir. Tabii, durum ülkemizde böyle değildir. Her ne kadar 2007 yılından sonra inşasına başlanan yapıların ruhsat alabilmesi için bu gereksinimleri söz konusu olsa da, bundan evvel yapılan binalar için İnşaat ve Yalıtım ayrı birer unsur olarak düşünülmüştür.

Geç Kalmadınız!

Sizin de kullanmakta olduğunuz yapı, 2007 yılından önce inşa edildiyse, büyük ihtimalle ısı yalıtımı namına herhangi bir özelliği söz konusu değildir. Bu durumda sizi aşırı masraflı bir ısınma bekler ki, zaten oldukça pahalıya kullandığımız enerji türlerini bu şekilde israf etmek hiç de doğru olmaz.

Kamu otoritesi de bunu fark etmiş olacak ki, İnşaat ve Yalıtım meselesine el atan devlet, Enerji Verimliliği Yasası kapsamında, geçmiş dönemde inşa edilmiş olsalar dahi, yapıların yalıtım esasların uygun hale getirilmesini emretmiştir. Yapı sahiplerinin bir çoğunun ilk bakışta maliyetli gibi görünen bu uygulamayı kendiliğinden yaptırmıyor olmasının bu uygulamanın yasa ile zorunlu hale getirilmesi sonucunu doğurduğu söylenir. Bu tür vatandaşlar yüzünden aynı binada yaşamakta olan bilinçli bireylerin de hakları gasba uğradığından kanunla uygulama zorunlu hale getirilmiştir.

Kanun, hali hazırda yapı sahiplerine ceza vermiyor olsa da, yakın zamanda cezai işlemlerin başlaması gündemdedir. Bu nedenle, henüz vaktiniz varken ceza ile muhatap olmadan yapılarınızı yalıtmanız doğru olacaktır. İnşaat ve Yalıtım ilişkisinin modern yapılaşma ilkelerinin temelini teşkil ettiğini unutmayıp, konforlu ve ekonomik iklimlendirme için bu yöntemi benimsemeniz artık zorunlu ve hala geç değil. Ülkenin neresinde yaşıyor olursanız olun, zemin alanı 50 metrekarenin üzerindeki bir yapıya sahipseniz, yapınızı kanuna uygun hale getirmek zorundasınız. Bunun bir istisnası yoktur. Yapıların alım satım gibi devir süreçlerinde, kiralama ve abonelik işlemlerinde enerji kimlik belgesi zorunlu olacağından sizin de uygulamaya dahil olmanız zorunludur.