Isı Tasarrufu ile Şehirler Artık Bir Başka

Isı tasarrufu uygulamalarının bize neler kazandırdığını hiç düşündünüz mü? Son yıllarda hava kirliliğinin ciddi oranda azaldığını hepimiz kolayca görebiliyoruz. Bununla birlikte, ısınma maliyetleri artıyor olmasına karşın, ülkemizin toplam enerji tüketimi de azalış eğiliminde. Elbette bunun en önemli sebeplerinin başında, enerji tasarrufu uygulamalarının kanunen zorunlu hale gelmesi sayılıyor. Zira bilhassa 2015 – 2016 ve 2017 yılında mantolama ve diğer ısı yalıtımı çözümlerinin uygulanmasında ciddi bir artış yaşanmış ve bu uygulamalar sayesinde sarfiyat ciddi biçimde düşmüştür.

Doğal olarak buna bağlı biçimde, şehirlerimizin silüeti de değişmektedir. Gerek yapıların dekoratif özellikerine etkiler, gerekse şehrin gri görüntüsünü ortadan kaldırıyor olması sebebiyle mantolama, önemli bir tasarruf faktörüdür. İstanbul Mantolama konusunda pek çok şehirden daha hareketli bir zemindir zira mantolama İstanbul için büyük bir önem arz eder. Kış aylarında negatif ısı değerlerinin görüldüğü şehirde, yazın bunaltıcı sıcakların da görülebiliyor olması, her iki mevsimde de enerji sarfiyatı anlamına gelir ki, bu şehrin herkesi katlanmak zorunda bıraktığı maliyetlerin yanına bir de bunların eklenmesi ciddi bir yükümlülük haline gelmektedir.

Yapıların enerji performansının değerlendirilmesine yönelik çıkarılan kanun hükümlerince, tüm yapıların enerji kimlik belgesi edinmeleri zorunludur. Yapı sahiplerinin binalarında ısı tasarrufu için mantolama ve/veya diğer yalıtım uygulamalarını gerçekleştirmeleri zorunludur. Bu bir cebir uygulaması olmakla birlikte, hepimizin sağlık ve mutluluğu için geliştirilmiş belkide en kıymetli yasal düzenlemelerden bir tanesidir.

Modern Şehirlerin ve Mutsuzluk

İnsanoğlu on binlerce yıllık dünya yaşantısı macerasının %99.9’unu doğa ile baş başa geçirdikten sonra, son 100 yılda, bu durum aniden tersine dönerken, evrim sürecimizde yeri olmayan bir yaşam biçimi bize zorla veya doğal sürecin bir parçası olarak dayatıldı. Pek çoğumuz elbette geçmişteki on binlerce yıllık serüvenden haberdar dahi değiliz. Ancak genlerimiz bu konuda yeterli hafızaya, fazlasıyla sahip. Örneğin; modern insan, geçmişte sık görülmeyen şişmanlık sorunu ile artık sıradan bir durummuş gibi muhataptır. Oysa 20.yüzyıl öncesinde şişmanlık az sayıda insanda görülürdü ki, bunlar da çoğunlukla herhangi bir iş yapmak durumunda olmayan kişilerdi. Oysa artık bebek yaştan itibaren ciddi bir obezite sorunu, tüm dünyanın problemidir.

Tabii şişmanlık tek başına bir sorun olmaktan öte, beraberinde getirdiği onlarca farklı sağlık sorunu nedeniyle daha ciddi bir sorundur. Öyle ki; diyabet, kap ve damar hastalıkları, hormon hastalıkları, kas ve eklem rahatsızlıkları ve hatta kanser gibi çok ciddi sağlık sorunlarının tetikleyicisi olduğu bilinir. Şişmanlık insanları mutsuz etmeyebilir ama sebep olduğu bu sorunların bir veya bir kaçı bir araya geldiğinde, ruh sağlığımıza olan etkileri hayli fazla olacaktır. Zaten mutlu olmak kavramı, sağlıklı olmak ile doğrusal bir ilişkiye sahip değil midir?

Şehirlerimizde spor alanları inşa etmez, bedensel fonksiyonlarımızı yerine getirecek alanlar kurmazsak, bu sorunların gün be gün büyümesi, işten dahi değil. Bahsettiğimiz gibi on binlerce yıllık evrimin gereği olarak hareket etmek durumundayız. Bunu sağlayacak donanım için şehirlerin doğru planlanması gerekir ki, esasında bu unsurların tamamı şehir planlama esasları içerisinde yer alır.

Kağıt Üzerinde Uygulamalara Son Verilmeli

Ülkemizde daha şiddetli görülen bir sorundur ki, özellikle park ve bahçeler gibi insani ihtiyaçları karşılayacak alanların tesisine neredeyse hiç önem verilmez. Dünyanın en az yeşil alana sahip şehirleri Türk şehirleridir. Spor alanları ve doğa ile baş başa kalınacak alanları maalesef bizde oldukça azdır. Dünyanın tüm majör kentlerinde, mega kent projelerinin içerisinde ciddi rekreasyon alanlarına yer verilirken biz bu duruma pek de özen göstermeyiz. Sonuç olarak aslında modernleşmeye çalışırken mutsuz olur, keyif almadığımız bir yaşamı sürdürmeye mükellef hale geliriz.

Mantolama Yaptırın

Kanunların sizi zorladığı uygulamalardan olan mantolama ve diğer ısı yalıtımı çözümleri, sadece ısı tasarrufu elde etmenizi sağlamaz. Isı tasarrufu beraberinde zincirleme faydalar üretir. Örneğin, evinizde ne kadar yakarsanız yakın ısınamama sorunu mantolama ile son bulur. Ayrıca ısı tasarrufu yapıyor olmak, sizin bütçenizden başlayarak, ulusal ve hatta global kaynakların kullanımına kadar uzanan ciddi bir fayda silsilesini tetikler.