Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?

Yapıların Enerji Performansı Yönetmeliği ile birlikte Isı yalıtım kararı nasıl alınır? sorusu yaygın biçimde sorulur hale gelmiştir. Zira, ihale yapabilmek ve uygun firmaya işi devredebilmek için öncelikle karar alınması gerekmektedir. Yönetmeliğe uygun projenin tesisi ve uygulaması için şartların birincisi kat maliklerinin toplantı yaparak, kanuna uygun biçimde uygun biçimde yalıtım yapılmasını kararlaştırmasıdır. Çünkü uygulama her malik için bir maliyeti içerir ve bu gibi maliyetler kanun gereğince çoğunluk rızası olmadan yapılamaz.

Yalnız, burada istisnai bir durum söz konusudur. Yapıların mantolama uygulamasına tabi tutulması bir seçenek değildir. Yani, kanuna göre kat malikleri bu kararı almayıp veya reddedip bu sorumluluktan kurtulamazlar. Uygulama yapılana kadar yapı ruhsatsız sayılır ve yapının alınıp satılabilmesi ve hatta elektrik su aboneliği yapabilmesi dahi mümkün değildir. Bunun yanında bu gibi yapıların sahiplerine para cezaları da uygulanacaktır. Bütün bu nedenlerden ötürü, yapı sahiplerinin vakit kaybetmeden ısı yalıtım kararı almaları ve uygulamayı yaptırmaları gerekmektedir. Söylediğimiz gibi bu bir seçenek değildir ve ağır yükümlülükleri söz konusudur.

Bir apartmanda oturuyor ve ısı yalıtım konusunda bazı sorumluluklar almanız gerekiyorsa en basitinden, kat sahipleri ile toplantı gerçekleştirerek kararlar alınması gerekiyor. Isı yalıtım kararı nasıl alınır? Yönetici ve yönetim kurulu, kat malikleri bu işlemlerde söz hakkına sahiptir. Kararlar alınırken tüm kat sahiplerinin ortak görüşü ve onayı alınmalıdır. Apartman için yapılacak tüm uygulamalar da kat sahiplerinin onayı gerekmektedir. Uygulamanın toplam maliyeti hissenize göre değerlendirilip çıkan giderler ona göre hesaplanır ve her kat sahibine farklı ödeme tutarı belirlenir. Alınan kararlar doğrultusunda çıkan yapılan işlemler ve çıkan faturayı ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.

Isı Yalıtımında Anlaşmazlık Durumları

Kat malikleri ve yöneticiler arasında toplantı sonrası bir uyuşmazlık oluşması halinde mahkemeye başvuru yapılarak yeni yönetici atanması istenebilir. Ayrıca alınan kararlarda çoğunluğun kararına uyulması gerekmektedir. Kat maliklerinin ağırlıklı mutabakatı var ise itiraz geçersizdir. Yapılacak itirazlar kamu idaresince reddedilecektir zira mantolama zorunlu bir uygulamadır ve esasında bunun keyfi bir tarafı bulunmamaktadır. Bu nedenle kat maliklerinin itirazı esasında yok hükmündedir.