Isı Yalıtımı ve Kalite Denetimi

Kalite kavramı maalesef bizler için fiyatın gerisinde kalan bir kavramdır. Oysa kalite ödediğiniz her kuruşun karşılığını tam anlamıyla alabiliyor olmanızın teminatıdır. Isı Yaltımı ve mantolama çözümlerinde de durum hemen hemen aynıdır. Ne kadar yüksek profilli yalıtım uygulamaları yaptırırsanız, sonuç o kadar nitelikli olacaktır.

Elbette kalite ücretsiz değildir. Bir mal veya hizmetin belli niteliklerin üzerinde olabilmesi için doğal olarak maliyetlerinin de daha yüksek olması gerekir. Ancak kabaca bir hesapla kalite için ödenen her birim miktarın, verimlilik üzerinde 10 kata kadar etkisi vardır. Örneğin, niteliksiz bir mantolama uygulamasına 5 birim ödemek yerine 7 birim öderseniz, elde edeceğiniz tasarruf 5 birim yerine 35 birim olacaktır. Bu da size en az 20 yıl boyunca 7 kat avantaj sağlar.

Kalite Denetimi ve Türkiye

Kalite, 19.yüzyıldan beri kullanılan bir tanımdır ve batı icadı olan bu kavram, batının sanayi, yapılaşma ve teknolojide ulaştığı noktanın mutlak temelini teşkil eder. Belli standartlar imalat ve süreç yönetimini ifade eden kalite kavramı, her sektör için farklı standart seviyeleri öngörür. Örneğin, bir pastanede üretim standartları için farklı bir kalite yönetim sistemi, bu pastanenin muhasebesi için farklı bir sistem söz konusu olacaktır.

Müşteri ilişkileri ve pazarlama alanında ise daha başka nitelikler söz konusudur ki, modern işletmeler zaten bu standartların bir çoğuna zorunlu olarak uyarlar. Kalite yönetim sistemleri, kağıt üzerinde uygulandığında dahi ciddi fayda sağladığına inanılan kavramlardır. İddiaya göre bir işletme, bilinçli olarak kalite yönetim sistemini kullanmasa dahi, ezbere biçimde bu prosedürlere uyulması durumunda fayda elde edilecektir. Ancak bu durum maalesef pratikte tam olarak böyle değildir.

Tükiye’de Kalite Kontrolü

Türkiye, imalat sektöründe oldukça geri sıralarda yer almaktadır ki, yalnızca sanayi değil, şehirleşmeden, kamusal düzene kadar pek çok noktada kalite standartlarımız oldukça düşüktür. Avrupa Birliği; tüm zeminlerde iş ve işlemlerin kalite standartlarına uygun biçimde düzenlenmesini öngörür. Bu nedenle ülkemiz uyum yasaları kapsamında bir çok süreci zorunlu olarak kalite yönetim sistemine dahil etmiş, ancak maalesef yukarıda bahsettiğimiz kağıt üzerinde uygulama kavramı, bizde tam anlamıyla vücut bulmuştur. Öyle ki, bürokratik tüm engelleri hayatımızı zorlaştırıyor olsa da, neredeyse hiçbir kalite prosesi işleri iyileştirmez.

Evet, kalite yönetimi bürokratik bir süreçtir ve ciddi bir dokümantasyonu söz konusudur ancak, sonuç olarak fayda sağlaması da beklenir. Bu sonuca ulaşılamadığında ise kaçınılmaz olarak işler daha da karmaşık hale gelir. Biz kalite yönetim politikalarının hayati önem arz eden kısımlarını nispeten uygulayıp, diğer neredeyse tüm müeyyidelerin etrafından dolaşarak aslında kendi işimizi zorlaştırmaktan daha öte bir iş yapmıyoruz.

Örneğin, yangından korunma kapsamında getirilen tedbirleri denetleyen memurlarımız dahi, şeklen uygun buldukları koşulların fonksiyonel olup olmadığına dahi bakmazlar. Sonuç olarak, prosedürün emrettiği şekil şartını öyle ya da böyle maliyetlere katlanarak oluştururken, fonksiyonu olmayan bir süreci ortaya çıkarmış oluruz. Aynı durum imalat sanayi, eğitim ve sağlık gibi tüm sektörlerde maalesef söz konusudur.

Kale Yapı ve Kalite Denetimi

Biz Kale Yapı yalıtım olarak, mantolama ve diğer tüm ısı yalıtım çözümlerimizle birlikte, mevcut bütün hizmetlerimizde maksimum nitelikleri öngörüyor ve azami verimlilik için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Buna rağmen sektörün rakipsiz fiyatlarını da sizlere sunarak, en iyiye en uygun koşullarla ulaşabilmenizi sağlıyoruz.