Isı Yalıtımı Nedir?

Isı, madde reaksiyonunun sonuçlarından bir tanesidir ve canlı yaşamının devamı için belli değerler içerisinde olmalıdır. Isı kaybı durumunda vücut fonksiyonları doğru çalışmaz ve nihai olarak vücut iflas eder. Bu nedenle insanoğlunun en temel savunma mekanizmalarından bir tanesi aşırı soğuk ve sıcaktan kaçınmaktır. Evrensel olarak tespit edilen oda sıcaklığı olan 23-26 derece arasındaki sıcaklık değerleri en sağlıklı yaşamı sürdürebileceğimiz sıcaklık seviyeleridir. Pekiyi bunun ısı yalıtımı meselesi ile ne alakası vardır?

Isı Yalıtımı ve İnsanlık

İnsanoğlu, var oluştan bu güne kadar henüz ölçüm yapamazken dahi bu sıcaklık değerlerinde yaşamak istemiştir. Bunun için barınaklar yapmış, yer altına saklanmış, hatta mağaralarda yaşamıştır. Bu tedbirlerin bütünü birer ısı yalıtımı stratejisidir. Ebet öyledir ama, sadece tuğlaları dizerek yeterince yalıtılmış bir yapı elde edilebilir mi? Maalesef hayır. Geleneksel yapı imalat malzemelerinin pek çoğu ısı yalıtımı özelliğine sahip değildir. Bu noktada enerji verimliliği derecelerinden söz edilebilir. Bir yapı ister betondan, ister ahşaptan yapılmış olsun, eğer mantolama ve benzeri ısı yalıtım uygulamaları kullanılmamışsa, enerji verimlilik değeri 10 üzerinden en çok 3 seviyesinde olabilir.

ısı yalıtımı

Geçmişte nasıl yaşamış olursak olalım, mevcut barınma imkanlarımız eskiye göre oldukça farklıdır. Örneğin artık taş evler kullanmıyoruz. Ne bu kadar taşımız var, ne de bu kadar konutu o şekilde inşa edebiliriz. Daha pratik bir yöntem olan tuğlaları kum ve çimento ile oluşturduğumuz betonla kaplama yöntemi kaçınılmaz tekniktir. Ancak bu teknik herhangi bir ısı yalıtım özelliğine sahip değildir. Isı Yalıtımı, ısı geçirgenlik faktörü düşük olan, EPS, Taş yünü ve Cam Yünü gibi petrokimya ürünleri veya mineral yünler ile mümkün olabilmektedir. İşte mantolama dediğimiz ısı yalıtım tekniği de tam olarak bu ürünlerin kullanılması ile elde edilen sonuçtur.

Mantolama İle Mükemmel Isı Yalıtımı

Mantolama, mevcut ısı yalıtımı teknikleri içerisinde maliyet-verimlilik kıyaslaması yapıldığında en doğru seçenektir. Bir yapının statik özellikleri en güçlü olacak biçimde inşa edildikten sonra enerji verimliliğini sağlamak için ısı yalıtımı yapılırken, en çok tercih edilen yöntem mantolama olmaktadır. Hali hazırda yürürlükte bulunan enerji verimliliği yasası kapsamında artık bir zorunluluk haline gelen ısı yalıtım uygulamalarından Kale Yapı Yalıtım farkı ile faydalanabilmek için ise bizi aramanız veya ücretsiz keşif formumuzu doldurmanız yeterlidir.