İzolasyon Fiyatları

izolasyon fiyatları, günümüzün en çok araştırılan konularının başında gelmektedir. Gerek yakıt maliyetlerini düşürmek, gerekse kanunun emrettiği enerji sınıfına uygun bir yapıya sahip olmak için bu nitelikleri sağlayacak uygulamayı öngören izolasyon fiyatları elbette yine kaliteli işçilik ve materyale bağlı olarak değişmektedir. Her yapı için farklı seviyeleri olan izolasyon fiyatları normal olarak alana bağlı olarak değişecektir.

Ses İzolasyon Fiyatları

Stüdyolar, fabrikalar, işyerleri veya okullar için, dış sesi engellemek veyahut içerideki sesin dışarıya gitmemesini sağlamak amacıyla yapılan uygulamaların bütününe ses yalıtımı denmektedir. Elbette ses izolasyon fiyatları da uygulamanın niteliklerine göre değişmektedir. Hatta ses izolasyon fiyatları hakkında çok geniş bir aralık sunulabilir, zira uygulamalar oldukça sofistike niteliğe sahiptir.

Yangın İzolasyon Fiyatları

Yangın izolasyonu, özellikle yangında öncelikli alanlar için zorunlu bir uygulama olmakla birlikte beraberinde bir miktar ses yalıtımı ve ısı yalıtımı da sağlaması nedeniyle oldukça yoğun biçimde tercih edilen uygulamalardandır. Yangın izolasyon fiyatları, alanın ihtiyacına göre değişebilir, zira her alanın yanma şiddeti farklı olup, yüzeye uygulayacağı ısı da değişeceğinden kullanılan materyalin değişmesi ve sonuç olarak izolasyon fiyatları üzerinde etkili olması söz konusudur.

Radyasyon İzolasyon Fiyatları

Işık izolasyonu ile bütünleşik olarak uygulanabileceği gibi sadece güneş ışınlarının olumsuz radyoaktif etkilerini azaltmak için de uygulanabilen yöntemlere radyasyon yalıtımı denir. Pek bilinmeyen bir uygulama olsa da, uygulanmasında büyük fayda olan uygulamalardır. Özel mineral ürünler kullanılarak yapılır. Yangın izolasyon fiyatları büyük bir değişkenlik arz etmemekle birlikte, yine kaliteye göre değişen izolasyon fiyatları ortaya çıkabilmektedir.