Kentsel Dönüşüm Nedir?

Ülkemiz maalesef şehirleşme noktasında yüzyılın en kötü sınavlarından birisini vermiş ve yaşanan depremler neticesinde ortaya çıkan manzara acı karnemizi ortaya koymuştur. Çarpık kentleşme koşullarının yanı sıra, oldukça niteliksiz yapılar inşa ederek girdiğimiz milenyumun hemen öncesinde yaşadığımız büyük Marmara depremi ise duruma kamusal bir müdahalenin söz konusu olması sonucunu doğurmuştur. Tabii, böyle acı bir tecrübe söz konusu olmadan Kentsel Dönüşüm fikrini benimsememiz çok daha iyi olurdu demekten kendimizi alıkoyamıyor olsak da, ne yazık ki 17 Ağustos, milat olarak tarihimize kalın harflerle yazılmıştır. Bu noktada hükmumetin son yıllarda hız kazanarak sürdürdüğü Kentsel Dönüşüm projesi tüm çevrelerce merak edilen bir husus haline gelmiştir.

Dönüşüm Planı

Kentsel Dönüşüm projesi esasen yalnızca depremde hasar görme ihtimali olan yapıları değil, riskli durumdaki tüm yapıları kapsamaktadır. Ancak bir hükumet politikası olarak uygulama biçim, deprem riski yüksek bölgelere öncelik tanınması biçiminde olmaktadır. Lakin, Türkiye’nin çok büyük bir kesiminde yıkım gücü yüksek depremlerin olasılığının yüksek olması nedeniyle Kentsel Dönüşüm projesi neredeyse tüm ülkeye yayılmış durumdadır. Ayrıca Kentsel Dönüşüm projesi şehirlerin görsel tasarımının da geliştirilmesi amacı ile önemsenmektedir.

Kentsel Dönüşüm

Ülkenin en büyük şehri olan İstanbul özelinde büyük özen gösterilen dönüşüm politikaları, bu ilde beklenen yüksek şiddetli bir depremin yıkıcı etkilerinin can ve mal kaybına yol açmaması için hassasiyetle sürdürülmektedir. Zira olabi bir deprem durumunda milyonlar konutun bulunduğu şehrin büyük kısmında ağır hasar meydana gelmesi söz konusudur ki, İstanbul’daki yapıların çoğunluğu statik güvenilirlik esasların uygun değildir. Sonuç olarak İstanbul, Kentsel Dönüşüm projelerinin en yoğun biçimde uygulandığı şehirdir.

Tabii yukarıda da bahsedildiği üzere, deprem tüm Türkiye için bir gerçektir ve yasanın bütün ülkeyi kapsaması söz konusudur. Elbette bu kapsamda verilen teşviklerden faydalanabilmek için yapı hakkında Kentsel Dönüşüm kararının çıkarılması gerekli olmaktadır. Mülki idareler veya yetkilendirilmiş denetim firmaları tarafından verilen statik raporları uyarınca riskli konumda yer alan yapılar için bu karar çıkarılabilmektedir. Mülki idarece yapılacak denetimlerde verilecek yıkım kararlarının menfaatleriniz bakımından olumsuzluklara yol açmaması için, Kentsel Dönüşüm dayanıklılık raporunuzu denetim firmalarına danışarak alabilirsiniz.