Mantolama İstemiyorum Demeyin…

Mantolama bir maliyettir. Buna şüphe yok. Lakin ısınmak için sürekli olarak katlandığımız faturalar da bir maliyettir. Üstelik bu maliyetler çoğu zaman hane gelirinin ciddi bir kısmına isabet edebilmektedir. Isı yalıtım uygulamaları bu maliyetler üzerinde büyük oranda azalış sağlaması nedeniyle oldukça verimli çalışmalardır. Bu şartlar altında Mantolama istemiyorum demek pek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü bu durumda mantolama yaptırmamak, maliyeti artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır.

Tabii kimi yapı sahipleri mantolama için bir defada yüksek gibi görünen bir maliyete katlanmak durumunda olduklarından bunu tercih etmeyebilmektedir. Sırf bir defa yapılan yatırımı dikkate alarak mantolama istemiyorum diyen yapı sahipleri için kabaca bir hesap yaptık. Buradan hareketle neden mantolama yapılması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.

Bir Seferlik Yatırım En Az 30 Yıl Tasarruf Demektir

Mantolama uygulamalarında kullanılan materyal kullanım süresi olmayan ve montaj uygulamasının kalitesine göre ömrü, yapının ömrü ile eşit olabilen işlemlerdir. Yani 30 yıl ile 50 yıl arasında tasarruf etmenizi sağlayan mantolama uygulamalarının maliyeti bu anlamda dikkate değer dahi değildir. Aşağıda neden Mantolama İstemiyorum dememeniz gerektiğini basit yöntemlerle hesaplıyoruz.

Mantolama İstemiyorum

Isı Tasarrufu Hesabı

Bir yapıdaki her dairenin ortalama enerji sarfiyatı Türkiye koşullarında ortalama 200TL’nin üzerinde oluşmaktadır. Kimi bölgelerde bu rakamlar 400TL’nin üzerine dahi çıkabilmektedir. Bu durumda ortalama değerler üzerinden yıllık maliyetin minimum 2400TL olacağı sonucuna ulaşılabiliyor.

Isı yalıtımı, yani mantolama yapılmış yapılarda enerji tasarrufunun en az %50 olduğu kabul edileceğinden her yapı için tasarruf miktarının minimum 1200TL olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Tabii İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kış aylarında negatif derecelerin yaşandığı merkezlerde çok daha yüksek değerlere ulaşılabiliyor. Ülkenin enerji sarfiyatının büyük kısmını gerçekleştiren büyük şehirlerimizin bu durumu dikkate alınacak olduğunda, sadece bu illerde gerçekleştirilecek yoğun bir uygulamanın ülkenin enerji maliyetlerini ciddi miktarda düşürebileceği sonucuna ulaşılıyor.

Yukarıda yaptığımız hesaba göre, bir yapı sahibinin yaptıracağı mantolama işleminin maliyetini 3-5 yıl içerisinde geri kazanacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. 30 yıl boyunca tasarruf edeceğinizi far edecek olursak, yıllık 1000 TL tasarruf etseniz dahi toplamda 25.000TL kara geçmiş olacaksınız ki, mantolamanın sağlayacağı konforun maliyetinin hesaplanması mümkün olmamaktadır. Mantolama istemiyorum demeniz bu sebeple doğru değildir. Kaldı ki yaptığımız hesap apartman nizamında tek bir küçük daire için yapılan hesaplamadır. Soğuk bölgelerdeki müstakil yapılarda ve büyük daireleri olan yapılarda tasarruf edilen rakamın 30 yıl için 350 bin liraya kadar çıkabildiğini unutmamak gerekmektedir.