Su yalıtımı

Yapıya zarar veren nem veya suyun yapıya girmesini önlemek amacı ile özel su geçirimsiz malzemeler kullanılarak uygulanan tekniğe su yalıtımı denmektedir. Yapılar, her ne kadar betondan inşa ediliyor olsa da su izolasyonu bir gerekliliktir. Zira beton suyu geçirmeyen bir materyal değil, bilakis su ile niteliği bozulan bir malzemedir. Uzun süre suya maruz kalan betonun zarar görmesinin yanı sıra, suyun yapıya intikali de mümkündür. Elbette bu durumda yapı, statik özellikleri ve kozmetiği bakımından zarar görecektir. Su yalıtımı bulunmayan binaların zemin ve bodrum katlarında duvar ve boya ve sıva çatlakları oluşacağı gibi, ciddi bir bir rutubet söz konusudur. Bunun yanında çatı kesimindeki yalıtım eksikliği, suyun tavandan akmasına ve yapının zarar görmesine neden olur. Ayrıca, suyun geçebileceği kadar geniş alanların söz konusu olduğu bir betonda ısı yalıtımında da söz edilememektedir.

Su Yalıtımı Sistemleri

Su yalıtım sistemleri olarak bilinen teknikleri şöyle sıralayabiliriz.

  • Suyu bir bölmeden diğer bölmeye geçirmeyen sistemler
  • Suyun yapıdan uzaklaştırıldığı drenaj veya tahliye sistemleri
  • Drenaj ve tahliye sistemlerinin eğim betonları
  • Drenaj levhaları

Yapıların, temelden su almasını engelleyen izolasyon yöntemleri, drenaj sistemleridir. Yapının çevresine biriken suyun tahliyesi için bu sistemler kullanılır. Çatı ve diğer birimlerde biriken suların tahliyesi için de benzeri tahliye sistemleri kullanılır. Su yalıtımı uygulamalarında birinci aşama, suyun tahliyesinin sağlanması yani, mekanik uygulamalardır. Bu aşama yeterince doğru yapılmazsa hiç bir yapı kimyasalı ile yeterli bir Su yalıtımı faktörü elde edilemez.

Bu aşamanın sonrasında ise yapının rutubetten dahi etkilenmemesini sağlayacak, kimyasal uygulamalar gerçekleştirilir. Elastikiyeti bulunan materyaller ile suyun ve nemin yapıya sirayet etmesi engellenerek, yapının korunması sağlanır.

Su Yalıtımı Faydaları

Temel olan yalıtım malzemelerini aşamayan su eğim betonu veya direnen levhaları sayesinde süzgeç, gider veya derelere yönlendirilerek tahliye boruları sayesinde yapıdan uzaklaştırılması mümkündür. Su yalıtımı uygulanan binaların nem ve su almayacağı için yapı değişiklikleri olmayacak ve ömrü uzayacaktır.

Su yalıtımı uygulamaları, yapının nitelikli kimyasallarla korunmasıdır. Bu uygulamalarda kullanılacak materyal, yapının çok daha konforlu kullanılmasını sağlar ki, bazı yalıtım materyallerinin ısı ve ses yalıtımı özelliği de bulunur. Açık çatılarda yalıtım yapılırken bu durumlar da dikkate alınarak daha kapsamlı yalıtım uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir.