Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm Nedir? Ülkemiz maalesef şehirleşme noktasında yüzyılın en kötü sınavlarından birisini vermiş ve yaşanan depremler neticesinde ortaya çıkan manzara acı karnemizi ortaya koymuştur. Çarpık kentleşme koşullarının yanı sıra, oldukça niteliksiz yapılar inşa ederek girdiğimiz milenyumun hemen öncesinde yaşadığımız büyük Marmara depremi ise duruma kamusal bir müdahalenin söz konusu olması sonucunu doğurmuştur. Tabii, böyle acı [...]