Yalıtım Nedir?

Yalıtım nedir sorusu için öncelikle tanım yapacak olur isek, yalıtım yapıyı su ve ısı geçişleri, su buharı, yangın ve sesin yalıtımı gibi fiziksel hareket denetimi sağlamak ve düzen için yapılmakta olan faaliyetler toplamıdır. Yapı iç ve dış etkileri koruma ise ancak yalıtım ile mümkün olabilmektedir.

Yalıtım Etkileri

Yalıtım nedir sorusunu tam anlamak için ise yalıtım aynı zamanda sağlık dolu bir yaşam garantisi olarak da görülmektedir. Eski insanların binadan beklentileri sadece barınma dış etki korunması idi fakat günümüz de artık binadan beklenen bunun ile sınırlı olmamaktadır. Çağdaş insan oturma maksadı ile veya çalıştığı binalar da konfor şartı ve sağlıklı bir ortam istemektedir.

Yalıtım Tasarruf Oranı

Yalıtım sağlık ve konforu bir yaşam stili sunması yanında bina ömrü uzatma da çevre korunmasına da katkı sağlar bir uygulama olarak bilinmektedir. Su yalıtımı yapılmaksızın kullanılan binalar da temel kısmından gelen su sebebi ile bina korozyon oluşumuna uğramaktadır. Yapı direncini azaltma ve olası bir deprem de de yıkılma riski artmaktadır. Gerekli olan tesisat yalıtımı ile ise hem enerji tasarrufu sağlama hem de tesisat boruları korozyon oluşumuna uğramasını engellemektedir.

Pencere yalıtımı da, yalıtım uygulamaları önemli bir hususu oluşturmaktadır. Pencere de yapılar içerisinde en çok ısı kaybı olduğu yerden dış cephe ısı yalıtım yapılma öncesinde mutlaka eski ve yalıtımsız pencere değiştirilmelidir. Yalıtımlı binalar da yalıtım olmayan binalara göre %30 ile %50 daha az enerji kullanmakla birlikte hem bireysel olarak hem de ülke ekonomisine katkı sağlama da etkili olmaktadır.

Yalıtımsız Bina Sorunları

Yalıtım olmayan binalar da Isı kaybı oluştuğu için ısıtma ve soğutma maliyetleri yükselmektedir. Yalıtımsız duvar içinde difüzyon meydana gelmektedir. Duvar da terleme sonucu küf ve siyah leke oluşmaktadır. Duvar boyası ve sıvası ile dökülme meydana gelmektedir. Isı dağılım dengesi oluşacağı için dış duvar ve pencere yakın yer soğuk iç taraf ise sıcak olmakla yaz ayları soğutma maksadı ile kullanılan soğutma sistem işlevini tam anlamı ile yerine getiremeyeceği ve daha fazla çalıştırma da yaz nezlesi ve diğer hastalık çeşitlerine sebep olmaktadır.